Hae sivustolta:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Aurinko- ja geoenergia

Energiaa luonnosta

Puuvillan toimet vihreän energian suhteen ovat osoittautuneet käytön aikana kannattavammaksi ratkaisuksi kuin mitä alun perin uskallettiin toivoa. Erityisen tyytyväisiä ollaan oltu lämpöpumppujärjestelmän tuottamiin tuloksiin. Suunnitteluvaiheen tavoitteena oli kattaa järjestelmän avulla vuositasolla 80% lämmityksen ja jäähdytyksen tarpeesta, mutta käytännössä järjestelmä on kattanut lämmitysenergian tarpeen käyttövuosien aikana jopa 98 -prosenttisesti!

Puuvillan
aurinkovoimalan
tuottama sähkö

Tuotetulla energialla
lämmittäisi
sähkösaunan

Tuotetulla energialla
ajaisi
sähköautolla

Tuotetulla energialla
omakotitalo
lämpenisi sähköllä

Aurinkovoimala

Kauppakeskus Puuvillan katolle on rakennettu yli 2000 aurinkopaneelin voimala, joka oli valmistuessaan Suomen suurin kiinteistökohtainen aurinkovoimalaitos. Puuvillassa oltiin syystäkin ylpeitä, kun voimala otettiin käyttöön vuonna 2017.

Vuonna 2023 aurinkovoimalaa laajennettiin ja nykyään kauppakeskuksen katolla löytyy peräti 2995 aurinkopaneelia. Paneelit muodostavat kaksi aurinkosähkövoimalaa.

Ne ovat kokonaisuutena yksi Suomen suurimmista kiinteistökohtaisista aurinkovoimalaitoksista. Voimalat tuottavat vuodessa energiaa 750 000 kWh kauppakeskuksen omaan käyttöön. Puuvillan aurinkovoimalan tuottama energiamäärä vastaa 40 sähkölämmitteisen omakotitalon vuotuista energian tarvetta.

Tälläkin hetkellä keräimet kauppakeskuksen katolla tuottavat Puuvillalle vihreää sähköä, joka kuluu kokonaisuudessaan kiinteistön ja vuokralaisten tarpeisiin. Oheista videolinkkiä klikkaamalla pääset kääntämään historian lehteä taaksepäin ja seuraamaan paneleiden asennustyötä kattotyömaalla.

Maalämpöjärjestelmä

Kauppakeskus Puuvilla päätti ensimmäisten mukana sijoittaa heti rakennusvaiheessa maalämpöjärjestelmään. Ennen putkistojen asennustyötä varmistauduttiin maapohjan ja rakennuksen puhtaudesta ja terveellisyydestä ja tämän jälkeen lämpökaivoja alettiin porata maaperään. Kaivoja asennettiin 96 kappaletta ja Puuvillan tontilla sijaitsevien keruuputkien yhteenlaskettu pituus kilometreinä riittäisi saattelemaan kulkijan Puuvillaan aina Tampereelta asti!

Maalämpöjärjestelmä on Puuvillassa ollut ylivoimaisesti paras tapa hoitaa suuren kauppakeskuksen lämmitys ja jäähdytys sen ollessa taloudellisin ja vähiten ympäristöä kuormittava järjestelmä. Maalämmön ansiosta kauppakeskus Puuvilla onkin lämmityksen ja jäähdytyksen suhteen miltei täysin omavarainen. Jäähdytysenergia saadaan lämmön tuotannon sivutuotteena tai maasta. Kauppakeskuksen jäähdytyksen tuotantoon on tarvittu vain 4 % käyttösähköä, joka sekin on saatu Puuvillan omasta aurinkovoimalasta.

Porilaisesta maaperästä saatavaa lämpöä hyödynnetään kauppakeskuksen lämmitykseen talvella ja kesällä konejäähdytyksestä talteen otettu lauhdelämpö varastoidaan maaperään myöhemmin hyödynnettäväksi. Tämä järjestelmä takaa miellyttävät olosuhteet kauppakeskuksessa niin talven pakkasissa kun kesän kuumuudessakin.

Maalämpöjärjestelmän laskennallinen CO2 -päästövähennös koko elinkaaren ajalta on noin 5500 tonnia!

Puuvillan
maalämpö-
järjestelmä
lukuina