Hae sivustolta:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Taloudellinen vastuu

Hyvä taloudenpito on vastuullisuutta

Vastuullinen taloudenpito on osa kauppakeskussuunnittelun arkea. Sosiaalisesta ja ympäristövastuusta voi selviytyä hyvin vain, jos toiminnan taloudellinen suorituskyky on kestävällä pohjalla. Taloudellinen vastuu tarkoittaa Puuvillassa hyvää raha-asioiden hoitoa, riskienhallintaa sekä taloudellisen hyödyn tasaista ja pitkäjänteistä tuottamista toimintamme kautta myös muille. Mitä asioita Puuvillan taloudellinen vastuullisuus ottaa huomioon?

Investoinnit. Investoinnit kantavat pitkälle tulevaisuuteen. Puuvillan painotus vihreyteen on edesauttanut paitsi ympäristöä, myös taloudellista ja kestävää hyvinvointia ja vaikuttanut positiivisesti alueen talouteen ja työllisyyteen.

Palkan maksu. Puuvillan positiivisiin talousvaikutuksiin lukeutuvat myös tuotetut palkkatulot. Puuvilla maksaa työntekijöilleen lakien mukaisesti sovittua palkkaa, oikeamääräisenä ja ajallaan. Palkkiojärjestelmä on läpinäkyvä ja palkkiot ennalta asetettujen ja läpikäytyjen mittaristojen mukaisia.

Vastuulliset yhteistyökumppanit. Puuvilla tekee yhteistyötä reilusti ja reilujen yritysten kanssa. Erityisesti hankintaketjujen vastuullisuus ovat iso kokonaisuus. Taloudellisesta vastuullisuudesta ja hankintaketjusta puhuttaessa hankintojen alkuperä ja esimerkiksi hankintaketjuun liittyvien toimijoiden palkkaus ovat olennaisia asioita.

Puuvilla kuuluu Vastuu Groupin Luotettaviin Kumppaneihin. Luotettavien Kumppaneiden kautta voi todentaa, onko työn toimittaja hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet. Työn toimittajan täytyy lähettää yrityksen tilaajavastuutiedot aina ennen sopimuksen tekoa ja uusia ne säännöllisesti.

Ei korruptiolle. Puuvillan organisaatio toimii kor­rup­tion­vas­tai­sesti tuomiten lahjonnan ja siihen rinnastettavat toimet sekä rahanpesun ja vaatii jokaiselta toimijalta myös PEP -selvityksen. Puuvilla toimii asetettujen kil­pai­lu­mää­räyk­sien mukaisesti.