Hae sivustolta:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Yhdenvertaisuus

Arvot, jotka lunastetaan
tekojen kautta

Saamme tavata vuosittain valtavan määrän erilaisia ihmisiä Puuvillan alueella. Joka päivä pelkästään kauppakeskuksessa aikaansa viettää ilmapiiriä elävoittäen n. 10 000 – 20 000 henkilöä ja olemme saaneet yhdessä nauttia niin arjen kuin juhlahumun hetkistä. Olemme iloisia, että Puuvillaan tulevat ihmiset koostuvat erilaisista persoonista ja toivomme myös jakossa, että Puuvilla olisi ihmisen kokoinen paikka, jonne on aina yhtä mukava saapua.

Ihmisten yhdenvertaisuus on lähtökohta

Työnantaja. Puuvillan kauppakeskusorganisaatio on turvallinen ja syrjimätön työnantaja, joka mahdollistaa jokaiselle työntekijälle olla oma itsensä iästä, etnisestä tai kansallisesta alkuperästä, kansalaisuudesta, kielestä, uskonnosta, vakaumuksesta, mielipiteestä, vammasta, terveydentilasta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä huolimatta. Puuvillan organisaation hyvinvointiohjelmaan kuuluvat kehityskeskustelut, työhyvinvointikyselyt sekä erilaiset työhyvinvointia tukevat edut. Mahdollisuudet vaikuttaa omaan työssajaksamiseen sekä terve, hyvinvoiva työskentelykulttuuri tekevät Puuvillasta halutun työnantajan.

Tilavuokraus ja -hallinta. Puuvillan vuokralaiset ovat osa Puuvillan yhteisöä ja Puuvilla kohtelee vuokralaisiaan yhdenvertaisesti. Kauppakeskuksessa toimitaan sopimusten mukaan ja reilussa hengessä. Yhteistyö uusien vuokralaisten kanssa aloitetetaan henkilökohtaisella perehdytyksellä ja hyvä keskusteluyhteys säilytetään sisäisten tiedotuskanavien kautta sekä säännöllisin tapaamisin. Kauppakeskuksen toimijat kokoontuvat kuukausittain, jolloin on hyvä miettiä yhdessä ajankohtaisia asioita ja saada oma ääni kuuluviin. Puuvilla onkin noussut joka vuosi korkealle KTI Kiinteistötiedon suorittamassa, valtakunnallisesssa kauppakeskusten vuokralaisten asiakastyytyväisyyskyselyssä.

Ihmisten syrjimättömyyden vaaliminen

Asiakkaat. Jokainen asiakas on yhdenvertainen ja tervetullut Puuvillaan. Palvelemme asiakkaitamme vähintään suomeksi ja englanniksi. Kauppakeskus Puuvillan järjestämät omat tapahtumat ovat maksuttomia ja vuosien aikana Puuvilla on tarjonnut lukemattomia ilmaistapahtumia kaiken ikäisille vierailleen viikottaisista seniorijumppahetkistä aina valtakunnan tähtien esiintymisiin. Puuvilla onkin voittanut heti toimintansa alussa valtakunnallisen Vuoden kauppakeskusteko -kilpailun (2015) uudenlaisen elämän tuomisessa kaupungin keskustan entiseen tehdasalueeseen.

Yhteistyökumppanit. Yhteistyökumppaniemme vastuullisuuden lisäksi olemme kiinnostuneita myös heidän mielipiteistään. Ajoittain kokoonnutaan yhteisen pöydän ääreen ja mietitään, miten yhteistyö voisi mahdollisesti edistää esimerkiksi kauppakeskuksen vihreitä arvoja.

Palaute. Puuvilla kuuntelee työntekijöitään, yhteistyökumppaneitaan sekä asiakkaitaan herkällä korvalla. Puuvillan viestintäkanavien kautta on myös helppo saada oma ääni kuuluville ja kuulluksi. Tällä hetkellä Puuvillan sosiaalinen media on ylivoimaisesti eniten käytetty keskustelu- ja palautefoorumi mutta palautteita kerätään ahkerasti myös esimerkiksi kotisivuillamme ja kauppakeskuksessa Infolan henkilökunnan toimesta. Saadun palautteen perusteella olemme pystyneet toteuttamaan asiakkaiden toivomia parannuksia.

Työ yhdenvertaisuuden puolesta. Puuvilla tekee yhteistyötä eri viranomaistahojen kanssa ja haluaa edistää yhdenvertaisuuden toteutumista ja ehkäistä syrjäytymistä. Erilaiset tapahtumat ja tempaukset sekä infopäivät antavat kaikille kivoja hetkiä ja erilaiset projektit edistävät yhteistä hyvää, esimerkkinä Nuokka -projekti, johon osallistettiin ja työllistettiin paikallisia nuoria ja tehtiin yhdessä uudet nuorisotilat Puuvillan kauppakeskuksen katutasolle.

Syrjintä ja kiusaaminen on väärin.
Puuvillan Turvavalvomo huolehtii, että alueellamme on turvallista ja mukava asioida. Toivomme, että käännyt kenen tahansa Puuvillan henkilökuntalaisen puoleen, mikäli yleisissä tiloissamme huomaat kiusaamista, jolloin järjestyksenvalvojat pääsevät puuttumaan asiaan välittömästi. Turvavalvomo osallistuu myös kiusaamista ja syrjimistä ehkäisevään ennakoivaan työhön toimiessaan yhteistyössä eri viranomaistahojen kanssa.